İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2023/10 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞKLİĞE GİDİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 20.12.2023/32405 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, elektrikli araç şarj cihazlarının ithalinde uygulanmakta olan kıymet bazlı gözetim uygulamasına konu eşyaların ticari tanımında değişikliğe gidilmiştir.

 

Özetle;

 

Mevcut haliyle 8504.40.83.90.12 ve 8504.40.95.90.12 GTİP numaraları kapsamında yer alıp, elektrikli araçlar için olan tüm makine/cihazlar gözetim uygulaması kapsamında değerlendirilirken, yapılan düzenleme ile Tebliğin kapsamı ‘’Yalnız elektrikli araç şarj istasyonu’’ şeklinde yeniden tanımlanmıştır.


Tebliğ kapsamında daha evvel belirlenen tutarlarda herhangi bir değişikliğe gidilmemekle birlikte, geriye dönük olası mağduriyetlerin giderilmesine binaen, değişikliğin 27.11.2023 tarihinde geçerli olacak şekilde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

 

İTHALAT 2023-22 Tebliğ.docx


Tüm Haberler