BİR KISIM TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN İTHALİNDE UYGULANMAKTA OLAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ (İGV) ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 18.04.2020/31103 tarih/sayısında yayımlanan 12/9/2011 Tarihli ve 2011/2203 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2425) ile,  2011/2203 sayılı Karar kapsamında halihazırda bir kısım tekstil ürünlerinin ithalinde uygulanmakta olan ilave gümrük vergilerinde değişiklik yapılmıştır. Özetle;

 1) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki ülkeler için daha evvel belirlenen daha düşük İGV oranları diğer ülkelere uygulanan oranların seviyesine getirilmiştir.

 2) Daha evvel KG/USD bazında tatbik edilen ve Minimum/Maksimum İGV tutarlarının hesaplanması şeklindeki uygulama kaldırılmış olup, eşyanın kıymeti üzerinden Karar’da belirlenen yüzdelik oranlar tatbik edilecektir.

 Bahse konu Karar, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

12.09.2011 Tarihli ve 2011-2203 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı. 2425)


Tüm Haberler