2020 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazetenin 30991/27.12.2019 sayı/tarihli 2. Mükerrer sayısında yayımlanan 64 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında, 2020 yılında tahsil edilecek olan ve Tebliğ eki (1) Sayılı Tablo kapsamında belirtilen Damga Vergileri, yeniden değerleme olarak belirlenen %22,58 oranında arttırılmıştır.

 

Gümrük mevzuatının uygulanmasına yönelik olarak sıkça karşımıza çıkan bir kısım Damga Vergisi oran ve tutarları aşağıda belirlenmiş olup, anılan Tebliğ ve eki tablonun tamamı ekte sunulmuştur.

 

BELLİ BİR PARAYI İHTİVA EDEN MUKAVELE, TAAHHÜTNAME, TEMLİKNAMELER: Binde 9,48

BELLİ PARAYI İHTİVA ETMEYEN TAHKİMNAME VE SULHNAMELER : 89,10.- TL

TAŞIMA SENETLERİ : 0,80.- TL

KONŞİMENTOLAR : 18,10.- TL

MENŞE VE MAHREÇ ŞAHADETNAMELERİ : 30,70.-TL

ORDİNO : 0,80.- TL

ÖZET BEYAN : 13,40.- TL

GÜMRÜĞE VERİLEN BEYANNAMELER : 119.- TL

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO. 64)

2020 YILI DAMGA VERGİLERİ


Tüm Haberler