ÖĞÜTÜCÜ BİLYALARIN İTHALATINDA DÖNEMSEL BAZLI EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİNE KARAR VERİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 28.07.2022/31905 tarih/sayısında yayımlanan ‘’Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar No: 5880)’’ ile daha evvel  2021/8 sayılı Tebliğ kapsamında yürütülen soruşturma (http://www.denetsel.com/News/tr-TR/895) sonucunda öğütücü bilyaların ithalatında dönemsel bazda Ek Mali Yükümlülük tahsiline karar verilmiştir.

 

Karar, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 pozisyonlarında yer alan öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri/diğer eşyaları kapsamakta olup Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren takip eden birer yıllık sürelerle 3 yıllık dönemde 200 USD/Ton, 195 USD/Ton ve 190 USD/Ton şeklinde Ek Mali Yükümlülük (EMY) tahsilatı yapılacaktır.

 

Karar eki listede yer alan ülke menşeli olanların önlemden muaf tutulması için, yayımlanacak Tebliğ ile dönemsel olarak ülke bazında 347 tonu geçmeyecek şekilde toplam 1040 ton Tarife Kontenjanı açılacağı belirtilmiştir.

 

Karar, yayımını takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girecektir.

 

Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar No. 5880).pdf


Tüm Haberler