MAFSAL HALKALI ZİNCİR VE AKSAMLARININ İTHALATINDA DAMPİNG UYGULAMASI

Resmi Gazetenin 09.03.2019/30709 tarih/sayısında yayımlanan İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/10) kapsamında Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli ve bu ülkeler çıkışlı 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 GTİP numaralı muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamının Türkiye'ye ithalatında, ton (Brüt) başına 1200 USD tutarında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.

 

Tebliğ kapsamında önlemden istisna/muaf tutulup isimleri tabloda belirtilen Hindistan ve Tayland firmalarından yapılacak ithalatta, Üretici Belgesi ibraz edilmelidir.

 

Tebliğ kapsmaındaki zincir ve aksamlarının Tebliğe konu olmayan başka ülkelerden yapılacak ithalatlarında Menşe/Menşe İspat Belgesinin ibrazı önem arz etmektedir.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2019-10)


Tüm Haberler