TÜRKİYE-PAKİSTAN MAL TİCARETİ ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazete’nin 24.04.2023/32170 tarih/sayısında "Türkiye Cumhuriyeti İle Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" yayımlanarak TR-PAK Mal Ticareti Anlaşması kapsamında tercihli Menşe Kuralları ile İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin dair usul ve esaslara yer verilmiştir.

Özetle;

Yayımlanan Yönetmelik kapsamında taraf menşeli ürünler, ikili menşe kümülasyonuna ilişkin kurallar, yetersiz işçilik ve işlemlere yer verilmiştir.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte taraflar, Resmi Gazetenin 24.03.2023/32142 (1.Mükerrer) tarih/sayısında 6994 sayılı Karar kapsamında yayımlanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması"nın EK I ve EK II Listelerinde yer alan dönemsel bazlı tavizli Gümrük Vergi oranlarını uygulayacaklardır.

Anlaşma kapsamında "Ülkesellik İlkesi" ve "Doğrudan Nakliyat" kuralı esas olmakla birlikte, belirli şart ve koşullar çerçevesinde eşyanın asli özellikleri değiştirilmeksizin ve buna ilişkin taşıma, depolama, transit vs. belgelerin ibrazı kaydıyla başka ülkeler üzerinden nakledilebileceği belirtilmiştir.

Anlaşmaya konu eşya ticaretinde tavizli vergi oranlarından faydalanılabilmesi için, Yönetmeliğin III numaralı ekinde yer alan "TUR-PAK MENŞE İSPAT BELGESİ" ibraz edilecektir. Bu belgenin ibraz süresi istisnai ve zorunlu haller dışında, ihracatçı ülkedeki onay tarihinden itibaren 12 (Oniki) ay olup, belgeyi tevsik edici bilgi & belgelerin üç yıl saklanması zorunludur.

Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte sevkiyat halinde, taraf ülkelerin antrepolarında veya Serbest Bölgelerde geçici depolanan eşya için, 12 aylık süre içinde doğrudan naklini ispat eden belgelerle birlikte Menşe İspat Belgesi sunulması halinde, anlaşma hükümlerinin uygulanması mümkün kılınmıştır.

* Resmi Gazete'nin 01.05.2023 tarih 32177 sayısında yayımlanan 7187 sayılı Karar kapsamında Pakistan menşeili bir kısım eşyanın ithalatında uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları belirlenmiştir.

Yönetmelik, 01.05.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

TR-PAK Mal Ticareti Anlaşması.pdf

TR-PAK MAL TİCARETİ ANLAŞMASI TERCİHLİ MENŞE YÖNETMELİĞİ.docx

İGV - PAKİSTAN (Karar Sayısı. 7187).pdf

TUR-PAK PAKİSTAN LİSTESİ.pdf

TUR-PAK TR LİSTESİ.pdf


Tüm Haberler