BİR KISIM ELEKTRİKLİ BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV MATRAH LİMİTLERİ ARTTIRILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 18.11.2023/32373 sayısında yayımlanan 7803 sayılı Karar kapsamında, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8703 pozisyonunda yer alan bir kısım elektrik motorlu binek otomobillerin ÖTV matrah limiti arttırılmıştır.

Düzenleme kapsamında motor gücü 160 kW ı geçmeyenler için 1.250.000 TL olarak uygulanmakta olan matrah, 1.450.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Bahse konu Karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

ELEKTRİKLİ OTO ÖTV MATRAH ARTTIRIMI (7803 Sayılı Karar).pdf

Tüm Haberler