BİR KISIM EŞYANIN İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI

Resmi Gazetenin 28.03.2018/30374 tarih/sayısında yayımlanan ekli 2018/11481 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar gereğince; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

-      2914 pozisyonunda yer alan ‘’Parasetamol (INN)’’ için %5,5

-      4412 pozisyonunda yer alan Kontraplak, ahşap kaplamalı levhalar vb. lamine dilmiş ağaçlar için %20

-      4417 pozisyonunda yer alan ahşap alet ve malzemeler için %20

-      8214 pozisyonunda yer alan bir kısım bıçakçı eşyası için %2,5 ile %20

-      8311 pozisyonunda yer alan adi metallerden kaplanmış elektrot ve benzeri eşya için %25

-      8413 pozisyonunda yer alan çok kademeli dalgıç pompaları için %14,9

-      8427 pozisyonunda yer alan mekanik kaldırma platformlu yük arabaları için %6

-      8428 pozisyonunda yer alan kaldırma, yükleme, elleçleme, boşaltmaya ilişkin diğer makine teçhizat için %7,6

-      8481 pozisyonunda yer alan valf, musluk vb eşyalar için %20

-      8501 pozisyonunda yer alan bir kısım elektrikli motorlar için %9,3 ile %11,3

-      8701 pozisyonunda yer alan tek aks’lı traktörler için %16,8

-      8708 pozisyonunda yer alan hidrolik direksiyon kutuları için %13,3

-      9018 pozisyonunda yer alan şırıngalar için %20

-      9603 pozisyonunda yer alan yazı, resim fırçaları için %23,4

-      9617 pozisyonunda yer alan termos ve diğer vakumlu kaplar için %20

Oranlarında İlave Gümrük Vergisi alınmasına Karar verilmiştir.

 

Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Morityus, Malezya ve Singapur menşeli ürünlerin A.TR, EUR 1/EUR MED, FATURA BEYANI, MENŞE BEYANI vs. eşliğinde ithali halinde ilave Gümrük Vergisi tahsil edilmeyecektir.

 

A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmekle birlikte, GTS ülkeleri ve diğer ülke menşeli eşyalardan ilave gümrük vergisi tahsilatı yapılacaktır. Dolayısıyla A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilecek olan eşyalarla birlikte Menşe Belgesi/Menşe İspat Belgesi’nin ibraz edilmesi önem arz etmektedir.

 

Karar’a konu ürünlerin DİİB kapsamında ithal edilip, işlem görmüş ürün halinde ihracındaki TEV hesaplamasında ilave gümrük vergisi dikkate alınmayacaktır.

 

Karar’a konu ürünlerin aynı zamanda İthalat Rejim Kararı V. Sayılı Liste Kapsamında olması ve beyanın da V. Sayılı Listeye dayanılarak yapılması durumunda ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir.

 

Karara konu değişiklikler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi veya Özet Beyan’ın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

 

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR (2018-11481)


Tüm Haberler