BİR KISIM EŞYANIN İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 22.04.2021/31462 yayımlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3867) ile, daha evvel 31.12.2020/3351 tarih/sayılı Karar kapsamında uygulanmakta olan İlave Gümrük vergilerinin tatbikinde, bazı eşyalar için yeniden düzenleme yapılmıştır.

Özetle;

Karar eki 1 Sayılı Listede GTİP numaraları belirtilen bir kısım halı, fan, otomatik devre kesicileri, bisiklet aksamı, saatler ile camdan projektör aksamı eşyalar için uygulanmakta olan İlave Gümrük Vergi oranları değiştirilmiştir.

Karar eki 2 Sayılı Listede GTİP numaraları belirtilen ve Tarife cetvelinin 5403 pozisyonunda yer alan suni filament iplikleri,  Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valf/sübaplar ile şırıngaların ithalatında uygulanmakta olan İlave Gümrük Vergisi (İGV) uygulamasına son verilmiştir.

İlave Gümrük Vergisine (İGV) tabi olmakla birlikte, Vinilklorür polimerlerinden ve kalınlığın 1 mm’yi geçmeyen filmler, sıvı geçirmez vb. özelliklere haiz kağıt eşyası, soğuk çekilmiş ve enine kesiti daire şeklinde çapı 10 mm’den az olan çubukların üretimde girdi olarak kullanılması halinde, Nihai Kullanım Mevzuatı uygulanmak suretiyle İGV oranı %0 olarak tatbik edilecektir.

Tekerlek hariç olmak üzere, 8714.99.90.00.00 GTİP kapsamındaki bisiklet aksamlarının üretimde girdi olarak kullanılması halinde, Nihai Kullanım Mevzuatı uygulanmak suretiyle İGV oran %0 olarak tatbik edilecektir

Bahse konu karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı. 3867)

Tüm Haberler