RUSYA TARAFINDAN TAHIL ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA YÖNELİK İHRACAT VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün Moskova Ticaret Müşavirliğimizden aldığı bilgi doğrultusunda, Rusya’nın tahıl ürünlerinin ihracatına yönelik olarak uyguladığı ihracat vergi oranlarında bir kısım değişikliğe gidildiği belirtilmiştir.

Özetle;

Mevcut durumda, Rusya (RF) tarafından 15.02.2021 ile 30.06.2021 tarihleri arasında buğday ve meslin, çavdar, arpa ve mısır (tohumluklar hariç) ihracatında toplam 17,5 milyon ton Tarife Kotası uygulamasının yürürlüğe konulmasının yanında, tohumluk olmayan buğday ihracatında ton başına 25 AVRO vergi alınmasına karar verilmişti.

Ancak yayımlanan Hükümet Kararnamesi ile buğday için ton başına 25 AVRO olarak tahsiline karar verilen ihracat vergisinin 01.03.2021 – 30.06.2021 dönemi için 50 AVRO’ya çıkarıldığı,

Kararname kapsamında, 01.03.2021 – 30.06.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek arpa ve mısır ürünleri (tohumluklar hariç) ihracatında ise sırasıyla 10 ve 25 AVRO/Ton vergi uygulanacağı,

Kota dışında yapılacak ihracatlarda 100 AVRO/Ton vergi uygulanacağı,

Kararname kapsamında, yeni sezona yönelik olarak tahıl ürünlerindeki mevcut ihracat vergisi sistematiğinde değişikliğe gidildiği,

Söz konusu değişiklik kapsamda;

- Buğdayda (Hesaplamada, haftalık fiyat gerçekleşmeleri dikkate alınacaktır), gösterge fiyatın ton başına 200 dolarını aşan kısmının %70'inin,

- Mısır ve arpada (Hesaplamada, haftalık fiyat gerçekleşmeleri dikkate alınacaktır), gösterge fiyatın ton başına 185 dolarını aşan kısmının %70'inin,

Vergi olarak tahsil edileceği ve bahse konu bu düzenlemenin 02.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü belirtilmiştir.

Rusyanın Tahıl Ürünlerinde İhracat Vergisi Uygulamaları

Tüm Haberler