İHRACI KAYDA BAĞLI EŞYALAR LİSTESİNE KAOLİN VE KİL EKLENMİŞTİR

Resmi Gazetenin 19.04.2022/31814 tarih/sayısında yayımlanan İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2022/5) ile ihracı kayda bağlı bulunan eşyaların listesine Tarife Cetvelinin 2507 pozisyonunda yer alan Kaolin ve diğer kaolinli killer ile 2508.40 alt pozisyonunda yer alan Diğer killer eklenmiştir.

Süreç içerisinde ilave tedbir ve kısıtlamalar söz konusu olabileceğinden, bahse konu eşyaların ihracat işlemlerinde dikkatli olunması ve Bakanlığın belirleyeceği talimat/kuralların göz önünde bulundurulması tavsiye edilmektedir.

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İHRACAT 2022-5 TEBLİĞ


Tüm Haberler