01.07.2021 DÖNEMİNDE ASKIYA ALMA/TARİFE KONTANJANI AÇILACAK EŞYALARA İLİŞKİN LİSTE YAYIMLANMIŞTIR.

Sanayiciler tarafından kullanılan ve AB ile Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için 01.07.2021 tarihi itibarıyla tarife kontenjanı açılması ya da bu eşyaların gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvurular, Bakanlık temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmış ve buna ilişkin liste yayımlanmıştır.

Bu ürünleri AB ve TR’deki talepleri karşılayacak mahiyette üreten & ihraç eden firmaların uygulamadan zarar görmesi durumu söz konusu ise buna ilişkin itirazların en geç 01/11/2020 tarihine kadar Bakanlık Askıya Alma Dairesine intikal ettirilmesi gerekmektedir. 

İtirazlar, Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek nihai karara bağlanacaktır.

01.07.2021 Dönemi Askıya Alma - Tarife Kontenjanı


Tüm Haberler