TAŞIT, MOTOSİKLET, BİSİKLETLERDE KULLANILAN SESLİ İŞARET CİHAZLARI İLE BİNALARDA KULLANILAN ALARM CİHAZLARINDA GÖZETİM UYGULAMASI

Resmi Gazetenin 03.05.2018/30410 tarih/sayısında yayımlanan ekli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/7) ile;

Daha evvel İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/20)(Mülga:03.05.2018) çerçevesinde Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8512.30 alt pozisyonunda yer alıp taşıt, motosiklet ve bisikletlerde kullanılan sesli işaret cihazları (Korna, siren vb.) için kıymet kriterli gözetim uygulaması aynen devam ettirilmiştir. İlave olarak 8531.10 alt pozisyonunda yer alan ve binalarda kullanılan türden alarm cihazları gözetim uygulaması kapsamına alınmıştır.
 
Belirlenen gümrük kıymetinin altında ithalat yapmak isteyen firmaların Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda tanzim edilmiş Gözetim Belgesi ibraz etmeleri zorunludur. Gözetim Belgesi başvuruları istisnai sistemsel sorunlar hariç olmak üzere, elektronik ortamda yapılacaktır.
 

Bahse konu Tebliğ yayım tarihini takip eden 30. gün (02.06.2018) yürürlüğe girecektir.

 İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2018-7)

2018-7 Tebliğ EkiTüm Haberler