DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNE EK SÜRE HAKKI TANINMIŞTIR

Resmi Gazetenin 01.02.2023/32091 tarih/sayısında yayımlanan ‘’Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/1)’’ ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejim Tebliği’ne eklenen Geçici Madde 37 kapsamında ek süre hakkı tanınmıştır.

Özetle;

Düzenleme, ihracat taahhüdü henüz kapatılmamış ve 01.01.2020-31.01.2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında düzenlenmiş Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile Dahilde İşleme İzinlerini kapsamaktadır.

Müracaatı uygun görülen firmalar için belge orijinal süresinin yarısına kadar ek süre verilecektir.

Yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunun düzenlemeden yararlanılabilmesi için, 6 (altı) ay içerisinde müracaat şartı getirilmiştir.

Dahilde İşleme Ek Süre (İhracat 2023-1 Tebliğ).docx

Tüm Haberler