İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN 2017/7 TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazetenin 08.09.2017/30174 tarih/sayısında yayımlanan İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ ile, Resmi Gazetenin 30.06.2017/30110 tarih/sayısında yayımlanan bahse konu Tebliğin 1. maddesinde yer alan kıymet bazlı gözetim uygulamasına ilişkin tablo, bazı eklemeler ve fiyat revizesi yapılmak suretiyle değiştirilmiştir.

 

Yayım tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girecek değişiklik ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

EK 1 - İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2017-7)

EK 2 - GÖZETİM BELG. BAŞVURU FORMU


Tüm Haberler