ALICISI BULUNAN VERİCİ PORTATİF (CELLULAR) TELSİZ TELEFON CİHAZLARININ KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 22.01.2021/31372 tarih/sayısında yayımlanan ‘’İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’’ kapsamında akıllı saatlerin (8517.62 alt pozisyonundakiler hariç) haricinde, diğerleri manasında alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazlarında 200 USD/Adet tutarında kıymet bazlı gözetim uygulamasına karar verilmiştir.

 

Bilindiği üzere, 2020 yılına ait Gümrük Tarife Cetvelinde 8517.12.00.00.11 GTİP altında sınıflandırılan alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları, 2021 yılı Gümrük Tarife Cetvelinde korelasyona uğrayarak 8517.12.00.00.01 (Akıllı saatler (8517.62 alt pozisyonundakiler hariç)) ve 8517.12.00.00.09 (Diğerleri) şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

 

Getirilen düzenleme ile, 8517.12.00.00.01 (Akıllı saatler (8517.62 alt pozisyonundakiler hariç)) GTİP kapsamındaki eşya gözetim uygulamasının dışında, 8517.12.00.00.09 GTİP kapsamındaki diğer cihazlar gözetim uygulaması kapsamında tutulmuştur.

 

Tebliğ’in 1 no’lu geçici maddesinde gözetim uygulamasına tabi eşyanın, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere, aksam ve parça olarak demonte halde ithalatında, 31/8/2021 tarihine kadar, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2020-6) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


Tüm Haberler