TÜRKİYE-SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (İTHALAT REJİM KARARI YAYIMLANMIŞTIR)

Resmi Gazetenin 21.11.2017/30247 tarih/sayısında yayımlanan ekli 2017/10873 sayılı İthalat Rejim Kararı ile, Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması (S.T.A.) kapsamında yapılacak ithalatta uygulanacak vergi oranları Karar’a bağlanmıştır.

 

Anılan Karar çerçevesinde, İthalat rejim Kararına ekli I, II, III ve IV Sayılı Liste’ler kapsamında yer alan ve Karar eki listelerde GTİP numaraları ile mal tanımı belirtilen eşyaların ithalatında uygulanacak vergi oranları belirtilmiştir.  

 

İthalat Rejim Kararı Ek II Sayılı Listede yer almakla birlikte, Karar EK II’de yer almayan ürünlerin ithalatında gümrük vergisi sıfırlanmıştır.  

 

Anılan Karar ve anlaşma gereğince, Singapur menşeli eşya için İlave Gümrük Vergisi tatbik edilmeyecektir.

 

Anlaşmaya ilişkin ekli Yönetmeliğin 19/3 ve 32/1 maddeleri gereğince;

 

Anlaşmaya ilişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.10.2017 tarihi itibariyle transit halinde olan ya da antrepo veya serbest bölgelerde geçici depolanan eşyaya ilişkin olarak söz konusu tarihten itibaren on iki ay içinde eşyanın doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle beraber, sonradan düzenlenmiş bir ‘’Menşe Beyanı’’nın ibrazı kaydıyla yönetmelik hükümleri çerçevesinde, tavizli vergi oranları tatbik edilebilecektir.

 

Keza, 01.10.2017 tarihinden itibaren gümrük vergisi ödenerek yapılmış ithalatlar için usulüne uygun olarak sonradan fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine düzenlenmiş bir ‘’Menşe Beyanı’’nın ibrazı halinde, tahsil edilmiş bulunan Gümrük vergisi ile buna ilişkin KDV’nin iadesine yönelik talepte bulunulması mümkündür.

EK 1 - TÜRKİYE SİNGAPUR STA - GTB YÖNETMELİK

EK 2 - TÜRKİYE SİNGAPUR STA - MENŞE BEYANI METNİ

EK 3 - TÜRKİYE-SİNGAPUR S.T.A. - İTHALAT REJİM KARARI 2017-10873


Tüm Haberler