POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞINA KONU 4 SERİ NUMARALI GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 29.06.2019/30816 tarih/sayısında yayımlanan 6 seri numaralı Tebliğ ile posta ve hızlı kargo taşımacılığına konu 4 seri numaralı Gümrük Genel Tebliğinde değişikliğe gidilmiştir. Özetle;

 

Hızlı kargo taşımacılığı kapsamındaki ihraç eşyasının yetkili operatörlerce gümrük beyanına yönelik olarak daha evvel 150 kg ve 7500 EUR şeklinde uygulanan limitler, 13.07.2019 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde 300 kg ve 15000 EUR olacak şekilde arttırılmıştır.

 

Tebliğ’de, posta ve hızlı kargo taşımacılığına ilişkin eşyanın konulduğu geçici depolama alanlarına yönelik bazı düzenlemeler yapılmıştır.

 

Keza, 15482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 126 maddesi kapsamında aynı kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verileceği belirtilmiştir.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI) (SERİ NO. 4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO. 6)


Tüm Haberler