TOHUMLUK OLMAYAN BİR KISIM HUBUBAT ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN SIFIR ORANLI GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI 30 NİSAN 2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

Daha evvel Resmi Gazetenin 21.10.2020/31281 tarih/sayısında yayımlanan İthalat Rejim Kararına Ek Karar (Karar Sayısı 3100) kapsamında bir kısım hububat (Buğday, arpa, mısır) ürünleri için 31.12.2020 tarihine kadar sıfırlanan Gümrük Vergileri için bu tarih, Resmi Gazetenin 17.12.2020 tarih/31337 tarih/sayısında yayımlanan İthalat Rejim Kararına Ek Karar (Karar Sayısı 3308) ile 30.04.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bahse konu Karar;

  • Tohumluk olmayan makarnalık buğday (1001.19.00.00.00), adi buğday (1001.99.00.00.11), mahlut (1001.99.00.00.12), kaplıca (kızıl buğday) (1001.99.00.00.13),
  • Tohumluk olmayan beyaz arpa (1003.90.00.00.11), maltlık arpa (1003.90.00.00.12), diğer arpa (1003.90.00.00.19),
  • Tohumluk olmayan diğer mısır (cin mısırı hariç) (1005.90.00.00.19),

hububat ürünlerini kapsamaktadır.

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR (KARAR NO. 3308)


Tüm Haberler