ŞEKER İTHALATI İÇİN TARİFE KONTENJANI AÇILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 27.05.2022/31848 tarih/sayısında yayımlanan Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5615) ile, bu Karara ilişkin Tebliğ kapsamında Tarife Cetvelinin 1701 pozisyonunda yer alan şekerler için 400 Bin Ton miktarında Tarife Kontenjanı açılmıştır.

Özetle;

Düzenleme ile Tarife Kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Gümrük Vergisi ve Ek Mali Yükümlülük oranı sıfırlanmıştır.

Tarife kontenjanları, C şekeri tahsisat belgesi sahibi firmalar öncelikli olmak üzere, söz konusu ürünü şekerli mamul üretiminde hammadde olarak kullanan sanayici firmalara dağıtılacaktır.

Tarife kontenjanından faydalanabilmek için en geç 10 (On) iş günü içerisinde, bakanlık web sayfası üzerinden elektronik ortamda (Elektronik imza ile) başvuru yapılmalıdır.

Tarife kontenjanlarının dağıtımı; toplam talep miktarı, başvuran firmaların kapasitesi ve önceki yıllara ilişkin performansları vs. kriterler dikkate alınarak yapılacaktır.

İthal lisansına konu eşya ithalatının belge sahibi firma tarafından yapılması zorunlu olup, üçüncü kişilere devredilmesi mümkün değildir.

Bu Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 15/10/2022 tarihine kadar geçerli olacaktır.

ŞEKER İTHALATI TARİFE KONTENJANI (Karar No. 5615).pdf

ŞEKER İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ.docx


Tüm Haberler