ABD MENŞELİ BİR KISIM EŞYANIN İTHALİNDE UYGULANMAKTA OLAN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK ORANLARI ARTTIRILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 15.08.2018/30510 tarih/sayısında yayımlanan 21. Sayılı ‘’Cumhurbaşkanlığı Kararı’’ gereğince, 21.06.2018 tarihinde ’Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar’’ karar kapsamında uygulamaya konulan ek mali yükümlülük oranları bazı istisna eşyalar hariç olmak üzere %100 oranında arttırılmıştır.

 

Bahse konu değişiklik yayımı tarihi (15.08.2018) itibariyle yürürlüğe girmiş bulunakla birlikte, bu tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenip yüklemesi yapılan eşya için 45 gün içerisinde ithalata ilişkin beyannamenin tescil edilmesi veya Özet Beyan verilmesi halinde değişiklikten önceki oranlar tatbik edilecektir.

 

Ek Mali Yükümlülüğün eksik veya tam olarak yerine getirilmemesi hallerinde, noksan tutarın iki katı caza söz konusu olacaktır.

ABD-EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (Karar Sayısı 21)

Tüm Haberler