İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT VERİLMESİ

Resmi Gazetenin 23..03.2017 / 30016 tarih/sayısında yayımlanan ‘’İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında  Karar 2017/9962’’ gereğince; Son üç takvim yılı itibariyle, aşağıda belirtilen ihracat kriterlerini karşılayan firmaların veya tüzel kişiliklerin sahipleri, ortakları veya yetkili çalışanlarına Hususi Damgalı (Yeşil) pasaport verilebilecektir.
Son üç yıl baz alınarak yıllık ortalama ihracatı; 
1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 1 (bir), 
10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 2 (iki), 
25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 3 (üç), 
50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 4 (dört), 
100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş) yetkilisine Hususi Damgalı (Yeşil) pasaport verilebilecektir.
Belirtilen tutarlarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek ve her yılın 15 Şubat tarihine kadar bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir. Hizmet ihracatına yönelik ihracatların tevsikine ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca ayrıca belirlenecektir.
Müracaatlar doldurulacak Talep Formu kapsamında firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliğine yapılacaktır.
Bahse konu Karar ekte sunulmuştur.

EK 1- İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar - 2017-9962


Tüm Haberler