2017/10926 SAYILI KARAR KAPSMAINDA İTHALATI EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİNE KONU EŞYA İÇİN ''İHRACATÇI BEYANI'' İBRAZ EDİLEBİLECEKTİR.

Bilindiği üzere, 2017/10926 sayılı Karar kapsamında AB ülkelerinden A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilen, ancak Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki Endonezya, Hindistan, Vietnam, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Kamboçya menşeli bir kısım ürünlerin ithalatında, ‘’Ek Mali Yükümlülük’’ tahsiline yönelik düzenleme getirildiğinden, ithalat esnasında menşe/menşe ispat belgesinin ibrazı zaruret arz etmişti.

 

Bu defa, Resmi Gazetenin 25.05.2018/30431 tarih/sayısında yayımlanan ekli uygulama Tebliği ile; İthal eşyasının Ek Mali Yükümlülüğe konu ülkeler menşeli olmadığını gösteren ve Tebliğ ekinde belirtilen ‘’İhracatçı Beyanı’’nın ibrazı halinde, Ek Mali Yükümlülük tahsilatı yapılmayacaktır. Keza, beyanname ekinde Menşe ŞahadetnamesiTedarikçi Beyanı veya Uzun Dönem Tedarikçi beyanı ibraz halinde ayrıca ‘’İhracatçı Beyanı’’ aranmayacaktır. Şüphe durumlarında gümrük idareleri menşe araştırmasına gidebileceği gibi, Menşe Şahadetnamesi talep edebilecektir.

 

Yayımını takip eden 60.ıncı gün yürürlüğe girecek olan Tebliğ’in geçiş hükmü gereğince, Karar kapsamındaki ürünlerin ithalatında bu tarihe kadar menşe tevsiki aranmayacaktır.

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİNE İLİŞKİN 2017-10926 SAYILI KARAR KAPSAMINDAKİ İTHAL EŞYASINDA %27%27İHRACATÇI BEYANI%27%27


Tüm Haberler