SERBEST BÖLGELERE CİF KIYMET ÜZERİNDEN GİRİŞİ YAPILAN EŞYANIN İTHALİNDE CİF TESLİM ŞEKLİNDE BEYAN YAPILABİLMESİ

Gümrükler Genel Müdürlüğünün ekli 17.01.2018 / 31159070 tarih/sayılı yazılarında özetle;

Serbest Bölgelere özellikle yurtdışından yapılan sevkiyatların maliyet açısından eşyanın CİF kıymetine ilişkin unsurları kapsadığı,

CİF kıymet unsurlarını içeren bu durumdaki eşyanın Türkiye’ye ithalinde ayrıca navlun ve sigorta bedelinin ilave edilmemesi gerektiği,

Dolayısıyla, Serbest Bölgelere CİF kıymet ile girişi yapılan eşyanın faturası EXW, FCA, FOB şeklinde düzenlenmiş olsa dahi, ithalat beyannamesinde teslim şeklinin CİF olarak beyan edilmesinin uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Getirilen bu düzenleme ile, EXW, FCA, FOB şeklinde düzenlenen faturalar için, Serbest Bölge ithalat işlemlerinde vergi yükünü arttırıcı mahiyetteki %10 emsal navlun ile %3 emsal sigorta uygulaması kaldırılmıştır.

Serbest Bölgeden Yapılan İthalatlarda Navlun ve Sigorta Giderleri


Tüm Haberler