ÖZEL BANKALAR KANALIYLA YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN PROTOKOL İPTAL EDİLMİŞTİR

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.02.2020/52566921 tarih/sayılı yazılarında, özel bankalar kanalıyla yapılan ödemelere ilişkin protokollerin iptal (fesih) edildiği belirtilmiştir.

Fesih tarihinden (21.02.20209) itibaren bir aylık geçiş süreci tanınmıştır. Bu süreden sonra protokolleri devam eden kamu bankaları (Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası) dışındaki bankalar kanalıyla hiçbir surette tahsilat yapılamayacağı belirtilmiştir.

Özel Bankalar Kanalıyla Yapılan Ödemelere İlişkin Protokollerin İptali

Tüm Haberler