2017 YILI İTHALAT REJİM KARARI

Resmi Gazetenin 31.12.2015/29935 (Mükerrer) sayısında yayımlanan 2017 yılına ait İthalat Rejim Kararı (2016/9611) ekte sunulmuştur. 

Bahse konu Karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listelerin yanı sıra (EK:1/Bileşim tablosu), (EK:2/Tarim Payı/TKF kodu), (EK:3/GTS Ülkeleri), (EK:4/GYÜ Ürün Gurubu Listesi), (EK:5/ÖTDÜ Ürün Gurubu Listesi) ve (EK:6/Kısaltmaların Anlamı) ilaveleri yapılmıştır. 

İlave gümrük vergisi alınmasına yönelik İthalat Rejimi Kararı’na Ek Kararlar’ın uygulanmasına ayriyeten devam edilecektir.

GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi)  kapsamında Pakistan, Kırgızistan ve Filipinler menşeli eşyanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek, işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında; II sayılı listede yer alan GYÜ (Gelişme Yolundaki Ülkeler) sütunu yerine ÖTDÜ (Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler) sütununda belirtilen vergi oranları tatbik edilecektir.

01.01.2017 tarihinden itibaren Irak, Kamerun, Marshall Adalaları ve Gürcistan GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi)’den çıkarılarak diğer ülke kategorisine alınmış bulunmaktadır.  Ancak Gürcistan’dan EUR 1 Belgesi eşliğinde yapılacak ithalatlarda Türkiye-Gürcistan STA Anlaşması kapsamında sağlanan tavizli vergi oranlarından yararlanılmaya devam edilecektir.

GTS kapsamında Endonezya, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Ukrayna, Vietnam, Bangladeş ve Kamboçya’dan yapılacak ithalatlarda GTİP bazında bir kısım eşyalar ‘’Hariç Sektör’’ kapsamına alınmış olup, bahse konu bu eşyaların ithalatında tavizli vergi oranlarının uygulanması söz konusu olmayacaktır.

GTS kapsamındaki Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ), Özel teşvik Düzenlemelerinden yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ) ve En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ)’den yapılacak ithalatlarda tavizli vergi oranlarından yararlanılabilmesi için FORM A Menşe Belgesi/Form A Fatura Beyanı’nın ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bahse konu Karar ve Karar eki listeler ekte sunulmuştur.

EK 1 - İTHALAT REJİM KARARI (2016-9611)   

EK 2 -İTHALAT REJİM KARARI 2017


Tüm Haberler