01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GÜMRÜK VERGİLERİ ASKIYA ALINACAK (V SAYILI LİSTE) EŞYA İLE TARİFE KONTANJANINA İLİŞKİN LİSTE YAYIMLANMIŞTIR

Sanayiciler tarafından kullanılan ve AB ile Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için 01.01.2022 tarihi itibarıyla V. Sayılı Liste kapsamında gümrük vergisinin askıya alınması veya listede belirtilen bir kısım özelliğe haiz eşyalar için Tarife Kontenjanı açılmasına yönelik talepler, Bakanlığımız temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmış ve buna ilişkin liste yayımlanmıştır.

Bahse konu listede;

-  Yeni açılan Tarife Kontenjanları ile daha evvel tarife kontenjanı kapsamına alınmış olmakla birlikte, ticari tanım veya özelliği revize edilen eşyalara,

-  İlk defa askıya alma (V sayılı liste) kapsamına alınan veya daha evvel bu kapsamda olup, ticari tanım ve özelliği revize edilenlerle nihai kullanım hükümlerine tabi olan eşyalara yer verilmiştir.

Diğer yandan, bu ürünleri AB ve TR’deki talepleri karşılayacak mahiyette üreten & ihraç eden firmalarımızın uygulamadan zarar görmesi durumu söz konusu ise, buna ilişkin görüşlerini Ticaret Bakanlığı Askıya Alma Dairesine intikal ettirmeleri mümkündür.

Bu kapsamdaki talepler, Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek, sonraki dönemlerde uygulanmak üzere nihai karara bağlanacaktır.

Konuya ilişkin detay bilgilere Ticaret Bakanlığı web sayfasında (https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi ) ulaşılması mümkündür.

01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN G.V. ASKIYA ALMA (V SAYILI LİSTE) VE TARİFE KONTENJANI LİSTESİ

Tüm Haberler