GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Resmi Gazetenin 21.02.2020 tarih, 31046 Mükerrer sayısında yayımlanan ‘’Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü (YYS/AEO) mevzuat ve uygulamalarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Düzenleme kapsamında özetle;

 • YYS Belge kapsamlarına ihracat ve istihdam performansları göz önüne alınarak YYS-I ve YYS-II statüleri eklenmiştir.
 • YYS-I için imalatçı olunması, son bir yılda ortalama minimum 50 çalışan istihdamı ile son bir yılda asgari 5 Milyon USD ihracat yapma kriteri getirilmiştir. İmalatçı olup, asgari yıllık ihracat rakamı 10 Milyon USD olanlar için istihdam koşulu aranmayacaktır. 
 • YYS-II için imalatçı olunması, son bir yılda ortalama minimum 30 çalışan istihdamı ile son bir yılda asgari 1 Milyon USD ihracat yapma kriteri getirilmiştir. İmalatçı olup, asgari yıllık ihracat rakamı 5 Milyon USD olanlar için istihdam koşulu aranmayacaktır.
 • Dış Ticaret Sermaye şirketleri, Sektörel Dış Ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapıldığı tespit edilen ihracat tutarlarının grup ithalatçısı/grup imalatçısının ihracatı olarak kabul edileceğine yönelik düzenleme getirilmiştir.
 • Daha evvel 3 yılda bir olarak belirlenen izleme dönemi (Soru Formu Güncelleme) 5 yıl olarak yeniden belirlenmiştir.
 • 31/12/2016 tarihinden önce YYS belgesi alan firmaların ikinci izlemelerinin (Soru Formu Güncelleme) 2024 yılı içerisinde yapılacağı belirtilmiştir.

 • Daha evvel incelenecek beyanname oranı %20 olarak belirlenen Yıllık Faaliyet Raporları (YFR) için bu oran, asgari 50 beyanname olmak şartıyla %5 olarak yeniden belirlenmiştir.
 • Yıllık Faaliyet Raporlarının (YFR) Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesine yönelik düzenleme kaldırılarak, bu raporların talep edildiği durumlarda ibraza hazır bir şekilde firmada muhafaza edilmesine yönelik düzenleme getirilmiştir.
 • İhracatta yerinde gümrükleme iznini haiz YYS sahibi kişilere, anılan izin kapsamında ihraç edecekleri kendilerine ait eşya ile sınırlı olmak kaydıyla sınır gümrük idaresi veya T.C. Gümrük Bölgesi dışındaki varış noktasına transit rejimi kapsamında sevkine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek üzere belirli koşullar çerçevesinde izinli gönderici olarak işlem yapma yetkisi verilmiştir.
 • YYS kapsamında İzinli Gönderici yetkisine sahip olmaları koşuluyla, sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı uygulamasından yararlanma izni verileceği belirtilmiştir.
 • İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasından sadece YYS-I yetkisine haiz firmaların yararlanmasının mümkün olacağı belirtilmiştir.
 • ‘’C’’ tipi antrepoların, antrepo statüsünün sona erdirilmesi şartıyla İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulaması kapsamında, güvenli depolama alanına dönüştürülmesi ve kullanılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

GİK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK 21.02.2020 RG-MÜKERRER

GİK Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar

Karşılaştırma


  Tüm Haberler