CAM LİFİ VEYA CAM YÜNÜNDEN MAMUL BİR KISIM EŞYANIN İTHALATINDA KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASI GETİRİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 28.01.2023/32087 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3) ile Tarife Cetvelinin 7019 pozisyonunda yer alan cam lifi veya cam yününden mamul bir kısım eşyanın ithalatında kıymet bazlı gözetim uygulaması getirilmiştir.

Özetle;

Getirilen uygulama ile, cam lifi veya cam yününden bir kısım iplik, fitil, şerit, takviye tabakaları, keçe vs. eşyanın ithalatında 2 USD/kg brüt şeklinde kıymet bazlı gözetim baz alınacaktır.

Belirlenen gözetim fiyatının altındaki ithalatlarda fiyat tamamlaması yapılmak suretiyle Gözetim Belgesi ibraz edilmeden ithalat işlemi yapılabileceği gibi, Tebliğ’de izah edilen usul ve esaslar çerçevesinde İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde Gözetim Belgesi için başvuru yapılmasına müteakip alınacak Gözetim Belgesinde yer alan miktar ve rakamlar baz alınarak ithalat yapılması mümkündür.

Düzenleme yayım tarihini takip eden otuzuncu gün (27.02.2023) yürürlüğe girecektir.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2023-3).docx


Tüm Haberler