ÖTV (I) SAYILI LİSTENİN A & B CETVELİNDE YER ALAN ÜRÜNLERİN ÖTV ORANLARI ARTTIRILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 16.07.2023/32250 tarih/sayısında yayımlanan 7390 sayılı Karar kapsamında, ÖTV Kanunu eki (I) Sayılı Listenin A ve B Cetvellerinde yer alan eşyalara ilişkin ÖTV oranları arttırılmıştır.

Özetle;

Düzenleme kapsamında akaryakıt, petrol gazları, biodizel ve karışımları, benzen, toluen, ksilen, solvent, white spirit, hekzan, heptan, pentan vs. petrol yağları ile, bir kısım hidrokarbonlar, metil tersiyer bütil eter (MTBE), bir kısım müstahzar katkı maddeleri, bir kısım organik karma çözücüler/incelticiler, boya/vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar, yağlama yağları, parafin, kolloidal/yarı-kolloidal grafit, hidrolik fren sıvıları, gazyağı ve yağlama müstahzarlarının ÖTV oranları %298 ile %343 oranlarında arttırılmıştır.

Bahse konu düzenleme yayımı tarihinde (16.07.2023) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

KDV ORANLARINDA ARTIŞ (7346 Sayılı Karar).pdf

Tüm Haberler