BİR KISIM MENSUCAT, KORDELA, ETİKET, ARMA, KORDON&ŞERİTÇİ EŞYASI, İŞLEMELER VB. EŞYANIN İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 18.10.2019/30922 tarih/sayısında yayımlanan 1665 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar kapsamında, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 58 numaralı faslında yer alan bir kısım mensucat, kordela, etiket, arma, kordon&şeritçi eşyası, işlemeler vb. eşyaların ithalatında %10 oranında ilave gümrük vergisi alınmasına karar verilmiştir.

 

Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Morityus, Malezya ve Singapur menşeli ürünlerin A.TR, EUR 1/EUR MED, FATURA BEYANI, MENŞE BEYANI vs. eşliğinde ithali halinde ilave Gümrük Vergisi tahsil edilmeyecektir.

 

A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmekle birlikte, GTS ülkeleri ve diğer ülke menşeli eşyalardan ilave gümrük vergisi tahsilatı yapılacaktır. Dolayısıyla A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilecek olan eşyalarla birlikte Menşe Belgesinin ibraz edilmesi önem arz etmektedir.

 

Karar’a konu ürünlerin DİİB kapsamında ithal edilip, işlem görmüş ürün halinde ihracındaki TEV hesaplamasında ilave gümrük vergisi dikkate alınmayacaktır.

 

Karar’a konu ürünlerin aynı zamanda İthalat Rejim Kararı V. Sayılı Liste Kapsamında olması ve beyanın da V. Sayılı Listeye dayanılarak yapılması durumunda ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir.

 

Karara konu değişiklikler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi veya Özet Beyan’ın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR (Karar Sayısı. 1665)


Tüm Haberler