TELEFON VE BENZERİ CİHAZLARA AİT AKSAM PARÇALARININ İTHALATINDAKİ GÖZETİM UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 26.01.2021 tarih, 31376 sayısında yayımlanan ‘’İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’’ ile, ‘’İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’’ kapsamındaki telefon aksamlarının gözetim uygulamasında değişikliğe gidilmiştir.  

Getirilen düzenleme ile, tebliğ kapsamında yer alan 8517.70.00.00.00 GTİP numaralı aksam/parça türü eşyaların, akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere, ana kart dizgisi tamamlanmamış ve tamamen demonte haldeki (CKD) aksam ve parça şeklinde ithalatı gözetim, kapsamı dışında tutulmuştur.

Tebliğ’in değiştirilmiş güncel hali ekte sunulmuştur.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No. 2007-1)

Tüm Haberler