İHRACAT BEDELLLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN TCMB GENELGESİ GÜNCELLENMİŞTİR

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin TCMB Genelgesi 16.05.2019 tarihinde bazı düzenlemeler yapılarak güncellenmiştir.

 

Genelgenin ‘’İhracat Bedellerinin Tahsili’’ başlıklı 8. maddeye eklenen no’lu fıkra ile; İhracatçı firma dışındaki ithalatçı, tedarikçi, aracı vb. olan Türkiye’de yerleşik farklı firmaların yurt içi hesaplarına gönderilen ihracat bedellerinde; yurt dışından ihracat bedeli tutar kadar döviz veya Türk parası geldiğinin satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle süre ihlali oluşmadan tevsik edilmesi, yapılan işlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması kaydıyla; Anılan firmaların yurt içi hesaplarından döviz veya Türk parası cinsinden ihracatçının hesabına yapılan havalelerin ihracat bedeli olarak kabul edilerek alışının yapılması mümkün kılınmıştır.

 

Genelgenin ‘’Efektif Olarak Getirilen İhracat Bedelleri’’ başlıklı 12. maddesinin 4’üncü fıkrasına, İhracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak alınması halinde, bu efektifin daha sonra aynı banka tarafından ihracat bedeli olarak alışının yapılması, serbest tasarruf edilen dövizin yurt dışı kaynaklı olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle süre ihlali oluşmadan tevsik edilmesi ve başka bir bankaya yurt dışından geldiğine ilişkin yazı verilmediğinin tevsiki kaydıyla mümkün kılınmıştır.

 

Genelgenin ‘’İndirim Ve Mahsup İşlemleri’’ başlıklı 21. Maddeye eklenen 13 no’lu fıkra ile; Yurt dışından emtia kredisi kullanan ihracatçıların bankalara teminat olarak verdikleri stoklarının ihracatında, ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması ve ilgili kredi sözleşmesinin ve kredi ödemesini tevsik edici belgelerin bankalara ibrazı kaydıyla, ihracat bedellerinin söz konusu emtia kredisi ödemeleri ile mahsup edilmesi durumunda, mahsup edilen tutarların yurda getirilmesi zorunlu olmadığı, ancak mahsup sonrası kalan tutarın %80’inin satılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

Genelgenin ‘’Terkin’’ başlıklı 28. maddeye 1-a bendine eklenen cümle ile; 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir sebeplerin varlığı dikkate alınmaksızın beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca kapatılmasına ilave olarak, 90 günlük ihtarname süresi içinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlüklerince ödeme şekline bakılmaksızın kapatılabileceği belirtilmiştir.

 

İhracat Bedellerinin yurda getirilmesine yönelik daha evvel yayımlanmış bültenlerimize http://www.denetsel.com/News/tr-TR/652 , http://www.denetsel.com/News/tr-TR/715 , http://www.denetsel.com/News/tr-TR/722 link’ler üzerinden ulaşılması mümkündür.

TCMB 16.05.2019 TARİHLİ İHRACAT GENELGESİ


Tüm Haberler