MENŞE İSPAT BELGELERİNİN BASIMI, DAĞITIMI, DÜZENLENMESİ VE ONAYLANMASI

Resmi Gazetenin 23.05.2018/30429 tarih/sayısında yayımlanan ekli Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149) ile; Menşe ispat belgelerinin (EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgesi, Form A Belgesi, İran Menşe İspat Belgesi, Malezya Menşe Belgesi, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe Şahadetnamesi) basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin yetkili kişi/kuruluşların belirlenmesi ve yapılacak işlemlere ilişkin usul/esaslar belirlenmiştir.

 

Menşe İspat Belgelerinin basım ve dağıtım yetkisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’ne verilmiş olup, belgeler anılan kurumlar tarafından ilgili Oda/Birliklere gönderilecektir.

 

İlgili Oda/Birlik tarafından satılan belgelerin satış ve onay ücreti belge satışı sırasında tahsil edilecektir.

 

Belgeler, firmalara ve temsil ettikleri firmalar için kullanılmak üzere, Gümrük Müşavirlerine satılacaktır. Belgeler sadece adına satın alınan firma/kişinin kendi ihtiyaçları için kullanılabilecektir. Ancak Gümrük Müşavirleri tarafından satın alınan belgeler, Gümrük Müşavirlerinin temsil ettiği firmaların ihtiyaçları için de kullanılabilecektir. Bu belgelerin başka kişi/firmalara verilmesi, kullanılması veya satılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Oda/Birlik’ler sadece satmış oldukları belgeleri onaylayabilecek olup, ayrıca satmış oldukları belgelerin takibini elektronik ortamda yapabilecektir. Satımına müteakip 6 (Altı) içinde işlem görmeyen belgeler sistem üzerinden geçersiz statüye geleceğinden, işlem yapılmama sebebinin belgeyi satın alan firma veya Gümrük Müşaviri tarafından elektronik sistem üzerinde açıklanması gerekmektedir.

 

Belgeler, yetkili firma/kişi veya yetkili Gümrük Müşaviri tarafından elektronik ortamda düzenlenecek olup, ilgili Oda/Birlik belgenin şekil ve içerik olarak menşe kurallarını karşılayıp karşılamadığı hususlarını da göz önüne alarak onay işlemini yapacaktır.

 

Bahse konu Tebliğ 28.05.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

 GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO 149)


Tüm Haberler