SERBEST BÖLGELERDE TL İLE YAPILABİLECEK ÖDEMELER HK. 2017/10051 SAYILI KARAR (2017/10718 Sayılı Karar İle 01/10/2017 Tarihinde Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

Resmi Gazetenin 11.05.2017/30063 tarih/sayısında yayımlananSERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILABİLECEK ÖDEMELER HAKKINDA KARAR ( 2017/10051 ) kapsamında aşağıda belirtilen bazı düzenlemeler getirilmiştir.

Serbest Bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemelerin TL ile yapılabileceği, ancak bunun dışındaki tüm ödemelerin 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda belirtilen ve her türlü ödemelerin dövizle yapılacağından farklı olarak, bundan böyle TL ile yapılması gerektiği,

Serbest Bölge İşleticileri tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarife/ücretler ile Kullanıcılara ilişkin kira, ruhsat ve izin belgelerinin TL ile üzerinden belirlenmesi ve 3 ay içerisinde buna ilişkin işlemlerin tamamlanması,

Serbest Bölgelerde TL ile yapılacak işlemlere ilişkin usul/esasların T.C. Ekonomi Bakanlığınca belirleneceği belirtilerek, 85/9801 sayılı Karar ile yürürlüğe konulan ‘’Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar’’ yürürlükten kaldırılmıştır.

Bahse konu Karar ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek 1 -SERBEST BÖLGELERDE TL İLE YAPILABİLECEK ÖDEMELER HAKKINDA 2017-10051 SAYILI KARAR


Tüm Haberler