YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 24.02.2022/31760 tarih/sayısında yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5209) kapsamında  2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın bazı maddelerinde değişikliğe gidilmiştir. Özetle;

Karar’ın 8 numaralı ekinde yer alan kullanılmış komple tesis kapsamında ithali uygun görülen makine/teçhizatın KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dâhil edilebileceği belirtilmiştir.

Otomobil üretimine yönelik olarak Kararın 9/7 maddesinde belirtilen şartlar revize edilmiştir.

Karar’ın faiz ve kar payı desteği başlıklı 11 numaralı maddesinde belirtilen destek unsurları ile, belgenin iptali veya müeyyide uygulanması durumunda sağlanmış desteklerin geri alınmasına yönelik düzenleme yapılmış olup, aynı teşvik belgesi kapsamındaki yatırım faiz veya kâr payı desteği uygulamasına dair birden fazla aracı kuruma yönelik talebe ilişkin 8 numaralı bent yürürlükten kaldırılmıştır.

Karar’ın tamamlama vizesine ilişkin 24/4 maddesi revize edilerek, belirtilen süreler için müracaata bulunulmaması halinde iptal ve müeyyide hükümleri yeniden tesis edilmiştir.

Karar’ın diğer desteklerden yararlanılmasına yönelik 29 maddesi, imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi süresi ile ilgili Geçici 8 inci maddesinde yer alan süre 31.12.2024 olarak revize edilmiştir.

Karar’ın EK-2B sayılı ‘’İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları’’ başlıklı tabloda enerji üretimine yönelik yatırımlar yeniden tanımlanmıştır.

Kararın 8 numaralı ekinde yer alan “Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine Ve Teçhizat Listesi” başlıklı tablosu 2022 yılı GTİP korelasyonu da dikkate alınarak revize edilmiştir.

Kararın 8 maddesinde, düzenlemelere ilişkin yürürlük tarihleri maddeler bazında detaylı olarak belirtilmiştir.

5209 Sayılı Karar -Yatırım Teşvik.pdf

Tüm Haberler