BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİ, DOĞAL REÇİNE, REÇİNE ASİDİ İLE BAZI ÖZELLİKTEKİ KATALİZÖRLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI AÇILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2019/30995 tarih/sayısında Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:1953) ile, anılan Karar’a ilişkin 2020-1 ve 2020-2 sayılı Tebliğ’ler yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğ’lerde, Karar’a konu ürünlerin ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile, başvuru ve kullanım usul/esasları düzenlenmiştir.

Düzenleme kapsamında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılacaktır.

Tarife kontenjanından faydalanabilmek için en geç 10 (On) iş günü içerisinde, bakanlık web sayfası üzerinden elektronik ortamda (Elektronik imza ile) başvuru yapılmalıdır

Birden fazla eşya söz konusu ise, başvurunun eşya bazında ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

Tarife kontenjanlarının dağıtımı; Toplam talep miktarı, başvuran firmaların kapasitesi ve önceki yıllara ilişkin performansları vs. kriterler dikkate alınarak yapılacaktır.

Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olacaktır.

İlgili Tebliğlerin yayımı ile birlikte yürürlükten kaldırılan önceki tebliğler kapsamında alınmış olan ithal lisanslarının süresi 15.02.2020 tarihine kadar (Bu tarih dahil) uzatılmıştır.

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI. 1953)

TEBLİĞ EKLERİ

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2020-1)

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2020-2)

TEBLİĞ EKLERİ (2020-2)


Tüm Haberler