BİR KISIM DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ İTHALATINDA %25 ORANINDA GEÇİCİ EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLATI

Resmi Gazetenin 20.09.2018/30541 tarih/sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2018/7 sayılı Tebliğ ile, daha evvel 27.04.2018 tarihli 2018/3 Tebliğ kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 72 ve 73 fasıllarında yer alan bir kısım demir çelik ürünlerin ithaline yönelik resen açılan soruşturma neticesinde, Tebliğ eki tabloda belirtilen ürünlere 200 gün süreyle %25 oranında Ek Mali Yükümlülük tahsil edilmesine karar verilmiştir.

 

Getirilen düzenleme ile, ürün grupları bazında ek mali yükümlülük muafiyeti için tarife kontenjanı açılmasına ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması gereğince gelişmekte olan ülkelere (GYÜ) muafiyet tanınmasına karar verilmiştir.

 

İthalata konu olabilecek 7219.11, 7219.12, 7219.13, 7219.14, 7219.21, 7219.22, 7219.23, 7219.24, 7220.11 ve 7212.10 alt pozisyonundaki eşyalar Ek Mali Yükümlülük kapsamı dışında tutulmuştur.

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2018-7) (1)


Tüm Haberler