TR & UK SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (STA) GEÇİŞ SÜRECİ HAKKINDA YAZI YAYIMLANMIŞTIR

Türkiye & İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde 29.12.2020 tarihinde imza altına alınmış olup, geçiş süreci ile tereddüt edilen bazı husulara ilişkin olarak Bakanlık Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğünce 30.12.2020/221855 saylı yazı yayımlanmıştır. Özetle;

İngiltere, 01.01.2021 tarihi itibariyle TR & EU Gümrük Birliği, 98/1 sayılı Konsey Kararı ile AKÇT STA’sı kapsamı dışında kalacaktır.

Türkiye & İngiltere STA’sı 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde imza altına alınmış olmakla birlikte, ülkeler bazında iç onay prosedürlerinin tamamlanmasına müteakip Resmi Gazetede yayımlanması beklenmektedir.

Anlaşma kapsamı tercihli ticarette, fatura veya ticari bir belge üzerinde tatbik edilecek olan ‘’Menşe Beyanı’’ kullanılacaktır.

Anlaşmanın Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmesine kadar geçen sürede yapılan ithalat işlemlerinde, diğer ülkelere ilişkin vergiler üzerinden hesaplanan vergiler teminat/depozito şeklinde tahsil edilebilecektir. Uygulamaya ilişkin Yönetmeliğin yayımlanmasına müteakip uygun ‘’Menşe Beyanı’’nın ibrazı halinde teminat olarak tahsil edilen tutar iade edilecektir.

31.12.2020 tarih ve öncesi İngiltere’den Türkiye’ye sevkiyat halinde bulunan, bu tarihten önce Antrepo veya Serbest Bölgeye alınmış bulunan eşyaların tercihli tarifelerden yararlanabilmesi için 2021 yılına ait İthalat Rejim Kararında düzenleme yapılacağı belirtilmiştir.

31.12.2020 tarihi ve öncesi İngiltere’ye yapılacak ihracat sevkiyatlarında düzenlenen A.TR Belgelerinin dört aylık ibraz süreleri esas alınarak, 12 aylık süre ile geçerli olacağı belirtilmiştir.

01.01.2021 tarihi ve sonrası için İngiltere’ye yapılacak sevkiyatlarda normal usulde dolaşım belgesi düzenlenmeyecektir. Ancak 01.01.2020 tarihinden önceki sevkiyatlar için sonradan belge düzenlenmesi mümkün kılınmıştır. Diğer yandan, Duplicate (ikinci nüsha) olarak düzenlenecek belgeler için süre sonu 01.05.2021 olarak belirlenmiştir.

Kuzey İrlanda’ya yapılacak ihracatta kullanılacak belge konusu netlik kazanmamış olup, bu hususta İngiltere ile müzakereler devam etmektedir. BU nedenle, Bakanlıkça yapılacak ikinci bir duyuruya kadar K.İrlanda sevkiyatlarında TR & UK STA’sında öngörülen ‘’Menşe Beyanı’’nı kullanılacaktır.

TÜRKİYE - İNGİLTERE STA HK


Tüm Haberler