İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR (2017/10440)

Resmi Gazetenin 27.06.2017/30107 tarih/sayısında yayımlanan 2017/10440 sayılı İthalat rejim Kararına Ek Karar kapsamında damızlık olmayan bir kısım canlı sığırların, büyükbaş hayvanların karkas etlerinde, buğday, mahlut, arpa, mısır gibi bir kısım hububat ürünlerinin ithalinde tatbik edilen gümrük vergilerinde önemli oranda indirime gidilmiştir.

Yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe giren Karar, eski ve yeni vergi oranlarını gösterir haliyle ek’te sunulmuştur.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2017-10440)


Tüm Haberler