MALEZYA VE ÜRDÜN MENŞELİ BİR KISIM MENSUCAT İLE DERİ TAKLİTLERİNE YÖNELİK DAMPİNG SORUŞTURMASI TAMAMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 09.06.2022/31861 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/15) kapsamında, Malezya ve Ürdün menşeli/çıkışlı 5603.14 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan dokunmamış mensucat ile 3921.13 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan deri taklitlerine yönelik damping soruşturması tamamlanmıştır.

Özetle;

Konuya ilişkin daha evvel yayımlanan 2021/43 sayılı Tebliğ ile anılan ülke menşeli eşyalara yönelik olarak 04.09.2021 tarihi itibariyle teminat şeklinde uygulamaya konulan geçici önlem, kesin önleme dönüştürülmüştür.

Alınan Karar çerçevesinde bahse konu ülkeler sevkli/menşeli eşyaların ithalatındaki damping önlemi 1,9 USD/Kg şeklinde uygulanacaktır.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2022-15).docx

Tüm Haberler