KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/7)

Resmi Gazetenin 04.08.2017/30144 tarih/sayısında Yayımlanan ekli KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/7)’’  ile, ‘’Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme ‘’ hükümleri uyarınca, tebliğ eki listelerde yer alan kimyasalların ihracatında bir kısım usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu bağlamda;

 

Tebliğin EK-1 listesinde yer alıp ihracı yasak olmakla birlikte, sözleşmeye taraf ülkelere yapılacak araştırma, koruyucu, tıbbi, farmasötik amaçlı ihracatlar Bakanlık İhracat Genel Müdürlüğünün iznine tabidir. Ancak bu liste kapsamında ithal edilen bir eşyanın ihracı yapılamaz.

 

Tebliğin EK-2 listesinde yer alan kimyasalların sözleşmeye taraf olmayan ülkelere ihracı yasaktır.

 

Tebliğin Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 listelerinde yer alan kimyasalların ihracat beyannamelerinin tescilinde Bakanlıkça verilecek ‘’İhracat Uygunluk Belgesi’’ nin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

İzin başvuruları elektronik ortamda Tek Pencere Sistem (TPS) üzerinden İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğine yapılacak olup, başvurular Bakanlıkça sonuçlandırılacaktır. Başvuru esnasında tebliğ eki taahhütname ve Nihai Kullanım Sertifikasının ibrazı zorunludur.

 

İznin geçerlilik süresi temditsiz 60 gün olup, ihracatın yapılmasına müteakip 20 içerisinde Taşıma Belgesinin (CMR/Ordino, Konşimento vs.) bir örneğinin İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğine intikal ettirilmesi gerekmektedir.

EK 1 - KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İHRACATINA İLİŞKİN (İHRACAT 2017-7) TEBLİĞ

EK 2 - TEBLİĞ EKİ LİSTE, TAAHHÜTNAME, SERTİFİKA


Tüm Haberler