ÇİN MENŞELİ SİTRİK ASİT İTHALATINA YÖNELİK DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 10.10.2023/32335 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/28) ile Çin menşeli Sitrik Asit (GTİP No: 2918.14.00.00.00) ithalatına yönelik damping soruşturması açılmıştır.

Özetle;

Soruşturma başvurusu yerli üretici Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş. firması tarafından yapılmış olup, soruşturma kapsamında bahse konu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına 37 gün içinde cevaplamaları kaydıyla soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

Soruşturma ile ilgili detay bilgilerine https://www.ticaret.gov.tr/ithalat  web sayfası üzerinden "Ticaret Politikası Savunma Araçları", "Damping ve Sübvansiyon", "Soruşturmalar" sekmelerinden ulaşılması mümkündür.

Türkiye’de yerleşik bildirim gönderilmemiş firma, kurum ve kuruluşlardan soruşturmaya taraf olmak isteyenler, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın ticaretbakanligi@hs01.kep.tr KEP adresine, yurtdışında yerleşik firmalar ve kurumlar ise resmi görüşlerini fiziki ve elektronik (CD/USB) ortamda Bakanlığın posta adresine gönderebilecektir.

Taraflar, Soru Formunda istenilen bilgilerin dışında soruşturmayla ilgili olduğunu düşündükleri ilave bilgi, belge ve görüşlerini, delilleriyle birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

Soruşturma sürecindeki taleplerin alınacak karara etki etmesi ihtimali doğrultusunda, olası damping önleminden etkilenecek tarafların soru formlarına gerekli cevapları vererek bilgi/belge paylaşımı yapmaları (işbirliği) tavsiye edilmiştir.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2023-28).docx


Tüm Haberler