BİR KISIM SENTETİK FİLAMENT İPLİKLERİN İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 30.12.2018/30641 tarih/sayısında yayımlanan ekli İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/9) kapsamında, TC Ticaret Bakanlığınca yerli üreticiler nezdinde zarar veya zarar tehdidi göz önüne alınarak Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 5402 pozisyonunda yer alan bir kısım sentetik filament ipliklerinin ithalatına yönelik olarak soruşturma açılmıştır.

 

Soruşturma, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Korunma Önlemleri Dairesi tarafından yürütülecektir.

 

Soruşturmaya taraf olup, görüş beyan etmek isteyen Türkiye’de yerleşik firmaların 30 (Otuz) içerisinde KEP adresleri ile Bakanlığın ekonomi@hs01.kep.tr  KEP adresi üzerinden, yurtdışında yerleşik olup görüş beyan etmek isteyen firmaların ise, Genel Müdürlüğün EBYS E-Posta adresi (ithebys@ticaret.gov.tr) üzerinden Soru Formlarına cevap ve görüşlerini bildirmeleri gerekmektedir.

 

Soruşturmaya ilişkin Soru Formlarına, http://www.ticaret.gov.tr web adresindeki “Teşkilat/İthalat Genel Müdürlüğü” başlığı altında yer alan “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasındaki “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısından ulaşılıp indirilmesi mümkündür.

 

Bahse konu soruşturmanın 9 (Dokuz) ay içerisinde tamamlanacağı belirtilmekle birlikte, gerekli durumlarda bu süre 6 (Altı) ay uzatılabilecektir.

 

Soruşturma süreci veya sonunda önem ihtimaline karşın, bahse konu eşyalarla ilgili olarak yapılacak sipariş/sevkiyat veya ithalatında dikkatli olunmasında fayda olacaktır.

 


İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2018-9)

Tüm Haberler