2020 YILI HARÇ TUTARLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazetenin 30991/27.12.2019 sayı/tarihli 2.Mükerrer sayısında yayımlanan 84 Seri Numaralı ‘’Harçlar Kanunu Genel Tebliği’’ kapsamında, 2020 yılında tahsil edilecek olan ve Tebliğ eki tarifeler kapsamında belirtilen harçlar, yeniden değerleme oranı olarak belirlenen % 22,58 oranında arttırılmıştır.

 

Gümrük uygulamalarına konu bir kısım Antrepolara ilişkin harç tutarları aşağıda belirtilmiş olup, anılan Tebliğ ve eki tarife tablosu ilişikte sunulmuştur.

 

ÖZEL ANTREPO AÇMA HARCI: 30.629,80.- TL

ÖZEL ANTREPO YILLIK İŞLETME HARCI: 15.167,80.- TL

GENEL ANTREPO AÇMA HARCI: 61.263,80.- TL

GENEL ANTREPO YILLIK İŞLETME HARCI: 20.419,10.- TL

GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ AÇMA HARCI: 61.263,80.- TL

GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ YILLIK İŞLETME HARCI: 20.419,10.- TL

GÜMRÜK HATTI DIŞIEŞYA SATIŞ MAĞAZASI AÇMA HARCI : 40.842.- TL

GÜMRÜK HATTI DIŞIEŞYA SATIŞ MAĞAZASI İŞLETME HARCI : 20.419,10.- TL

EŞYA SAHİBİNE AİT GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ AÇMA HARCI: 30.629,80.- TL

EŞYA SAHİBİNE AİT GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ İŞLETME HARCI: 15.167,80.- TL

 

  • İşletme harçlarının en geç Ocak ayı sonuna kadar Vergi Dairesine yatırılarak buna ait makbuz örneğinin bağlı bulunulan gümrük idaresine ibraz edilmesi, bahse konu makbuzların üzerinde ilgili antrepo/Geçici Depolama Yeri’nin Kod numarasının yazılması önem arz etmektedir.

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO. 84)

2020 HARÇ TUTARLARI


Tüm Haberler