İTHALATTA KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN 37 ADET TEBLİĞE KONU BİR KISIM EŞYADA GÖZETİM ORANLARI ARTTIRILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 07.06.2020/31148 tarih/sayısında İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 37 adet Tebliğ’de değişikliler yapılarak, bir çok eşyada halihazırda uygulanmakta olan kıymet bazlı gözetim oranları arttırılmıştır. Özetle;

Bahse konu düzenleme, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin (Tebliğ No: 2004/20), (Tebliğ No: 2006/7), (Tebliğ No: 2006/11), (Tebliğ No: 2007/1), (Tebliğ No: 2007/4), (Tebliğ No: 2007/7), (Tebliğ No: 2007/9), (Tebliğ No: 2007/10), (Tebliğ No: 2007/19), (Tebliğ No: 2007/28), (Tebliğ No: 2008/8), (Tebliğ No: 2008/11), (Tebliğ No: 2008/14), (Tebliğ No: 2009/9), (Tebliğ No: 2010/4), (Tebliğ No: 2010/7), (Tebliğ No: 2011/3), (Tebliğ No: 2011/6), (Tebliğ No: 2012/1), (Tebliğ No: 2013/6), (Tebliğ No: 2013/12), (Tebliğ No: 2017/2), (Tebliğ No: 2017/6), (Tebliğ No: 2017/9), (Tebliğ No: 2018/3), (Tebliğ No: 2018/4), (Tebliğ No: 2018/6), (Tebliğ No: 2018/7), (Tebliğ No: 2018/8), (Tebliğ No: 2018/9), (Tebliğ No: 2018/10), (Tebliğ No: 2018/13), (Tebliğ No: 2018/14), (Tebliğ No: 2019/2), (Tebliğ No: 2019/6), (Tebliğ No: 2019/8), (Tebliğ No: 2020/1) Tebliğlere konu edilmiş bulunan ve Tarife Cetvelinin muhtelif pozisyonlarında yer alan bir kısım eşyaları kapsamaktadır.

Karşılaştırma yapılması adına, tablolarda ilgili Tebliğler kapsamında değişiklikten önceki oranlara ayriyeten yer verilmiştir.

Özellikle ithalatta İlave Gümrük Vergisi (İGV) veya korunma önlemlerine tabi eşyalarda vergi matrahını arttırıcı mahiyet arz etmesi nedeniyle, değişen oranların dikkate alınması önemlidir.

Bahse konu düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğler


Tüm Haberler