TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK STA KAPSAMINDA İTHALAT REJİM KARARI İLE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASINDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 20.04.2021/31460 tarih/sayısında yayımlanan ‘’İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3837)’’ ile, ‘’İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3838)’’ kapsamında Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde bu ülkeden yapılacak ithalatta uygulanacak Gümrük Vergisi, Toplu Konut Fonu ve İlave Gümrük Vergisi oranları Avrupa Birliği ülkelerine uygulanan oranlarla uyumlu hale getirilmiştir. Özetle;

İthalatın anlaşma hükümlerine uygun olarak yapılması halinde Birleşik Krallık, AB ülkelerine uygulanan Gümrük Vergisi ile varsa Toplu Konut Fonu oranlarına tabi tutulacaktır.

Kararlara eklenen Geçici Maddeler çerçevesinde, 01.01.2021 tarihinden, bu Kararların yayımı tarihine kadar yapılan ithalat işlemlerinin anlaşma hükümlerine uygun olarak yapıldığının ispatı halinde, ilgili eşyalara AB ülkelerine uygulanan Gümrük Vergisi, Toplu Konut Fonu ve İlave Gümrük Vergileri tatbik edileceğinden bahisle, bu süreçte alınan teminatların gümrük mevzuatı çerçevesinde iade edileceği belirtilmiştir.

İthalat Rejim Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı. 3837)

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı. 3838)
Tüm Haberler