YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA BÖLGELER, YATIRIM HAD VE LİMİTLER İLE BAZI YATIRIM KONULARINDA YENİDEN DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.

Resmi Gazetenin 21.08.2020/31220 tarih/sayısında yayımlanan 2846 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  kapsamında yatırım bölgeleri, yatırım had ve limitleri ile bazı yatırım konularında bir kısım düzenlemeye gidilmiştir. Özetle;

Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında 1.000.000 TL’den 1.800.000. TL’ye çıkarılmıştır.

OECD’nin teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US- 97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353) konularına giren kullanılmış makine/teçhizat yatırımlarında (Kullanılmış komple tesisler hariç) faiz ve kar payı desteğinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Belge müracaat aşamasında talep halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla Kararın 12 maddesinin 4 ve 5 numaralı bentlerinde belirtilen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği oranları, Kararın 15 maddesinin 1 ve 3 bentlerinde belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar arttırılarak uygulanacaktır.

Asgari 50 bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları, asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar 5. Bölge destekli öncelikli yatırım konuları kapsamından çıkarılmıştır.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar 5. Bölge destekli öncelikli yatırım konuları kapsamına alınmıştır.

Asgari yatırım tutarı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımlar 5. Bölge destekli öncelikli yatırım konuları kapsamına alınmıştır.

Kararın geçici 8. maddesinde yapılan değişiklik kapsamında imalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırım harcamaları için; 01.01.2017 ile 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulanması hüküm altına alınmıştır.

Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlarda ilin bulunduğu bölge ve ilçeler bazında yatırım türüne göre daha alt bölgelerin desteklerinden faydalanılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Tütün ürünleri imalatı, güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarındaki modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dahil) yatırımlar ile doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları arasında dahil edilmiştir.

Kararın geçici 13 maddesindeki 1 ve 2’nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31.12.2020 tarihine kadar belirtilen illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlardaki asgari yüz kişilik istihdam koşulunun sağlanamadığı aylarda, sigorta primi işveren hissesi, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteklerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Yatırım teşvik uygulamalarında bölgeler aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ,

2. Bölge: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale (Bozcada ve Gökçeada ilçeleri hariç), Denizli, Edirne, Isparta, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Konya, Manisa, Sakarya ve Yalova,

3. Bölge: Adana, Burdur, Düzce, Gaziantep, Karaman, Kırıkkale, Kütahya, Mersin, Samsun, Trabzon, Rize, Uşak ve Zonguldak,

4. Bölge: Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Nevşehir ve Sivas,

5. Bölge: Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat,

6. Bölge: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ile Bozcada ve Gökçeada ilçeleri

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR NO. 2846).pdf


Tüm Haberler