BİR KISIM ARAÇ DIŞ LASTİĞİ İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KIYMET BAZLI GÖZETİM, BİSİKLET VE MOTOSİKLET İÇ/DIŞ LASTİKLERİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLMİŞTİR.

Resmi Gazetenin 03.05.2018/30410 tarih/sayısında yayımlanan ve aşağıda belirtilen İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;
 
Daha evvel bir kısım araç dış lastikleri ithalatında uygulanmakta olan kıymet bazlı gözetim uygulaması, bu Tebliğin yayımını takip eden 30’uncu gün (02.06.2018) yürürlüğe girmek üzere,bisiklet ile motosikletlerin iç ve dış lastiklerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
 
İlave edilen GTİP numaralarının da belirtildiği haliyle 2017/2 sayılı Tebliğ ekte sunulmuştur.
 
 
3 Mayıs 2018 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 30410
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 11/4/2017 tarihli ve 30035 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.
İthalatta Gözetim 2017-2 Eki
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2017-2)

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU


Tüm Haberler