DAHİLDE İŞLEME BELGE/İZİNLERİNDE EK SÜRE

Resmi Gazetenin 28.11.2019/30962 tarih/sayısında yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/8) kapsamında, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejim Tebliği 33 no’lu Geçici Maddesine yapılan ekleme ile, belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verileceği belirtilmiştir.

 

Getirilen düzenleme 28.11.2019 öncesi tarihli ve taahhüt hesabı kapatılmamış belge/izinler ile, taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmakla birlikte, halihazırda müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş belge/izinleri de kapsamaktadır.

 

Ek süreden faydalanılabilmesi için 6 (Altı) ay içerisinde müracaat edilmesi gerekmektedir.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT 2006-12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2019-8)


Tüm Haberler